Kouzelná školka online archiv

Pořady pro nejmenší by dozajista měly reflektovat potřeby tohoto specifického publika. Rozhodně jim člověk nemůže pustit třeba takový seriál Dexter online, je potřeba totiž specifického přístupu, kdy je vše podáváno hravou formou a má zároveň dostatečnou informační hodnotu. V tomto ohledu se dozajista výtečně podařil koncept vytvořený Michalem Nesvadbou. Kouzelná školka se každý všední podvečer pouští do osvěty předškolních dětí. Pomocí her je rozvíjena dětská fantazie, přičemž v mnoha dialogách jim je předkládán svět kolem nich. V něm je kolikrát těžké se pohybovat. Je potřeba si osvojit základní společenské a etické návyky a to si klade za cíl i kouzelná školka.

Každý všední podvečer se v 18:15 na druhém programu České televize setkáváme s reálnými herci v čele s Michalem Nesvadbou, Magdou Reifovou, Jitkou Molavcovou, Janou Šulcovou a Ladislavem Trojanem. Ty doprovází dvojice skřítků František a Fanynka, jenž pocházejí s pohádkové země Fanfárie. Těmto loutkám, které vždy tvoří duo s některým s herců, propůjčili hlas Tomáš Juřička a Lucie Černíková. V každém díle Kouzelné školky se tedy potkáme s jedním z herců v doprovodu skřítka. K setkání více postav najednou dochází opravdu jen výjimečně. Zdárným příkladem by mohl být třeba silvestrovský speciál.

Cílem kouzelné školky je být inspirací pro děti od tří do šesti let. Je tedy kladen důraz na srozumitelnost probíraného tématu, jenž je podáván zábavnou formou. Tím je dosaženo zájmu dítěte o dění na obrazovce, jenž je podnícen i možností aktivního zapojení při výrobě různých hraček či jiných jednoduchých předmětů. K tematickému zamyšlení bývá součástí pořadu i kresba obrázků. Kouzelná školka je zkrátka koncipována na celé spektrum dětské zábavy. Nemůže tedy chybět ani důležitá pohádka. V každém díle bývají pouštěny dvě, někdy i tři. Je přitom brán zřetel na to, aby byla v tradičním českém duchu a další naopak v zahraničním. Děti tak nenásilnou formou dostávají možnost porovnat rozdílné kultury.

Na oblíbený televizní pořad pro děti navazuje i časopis stejného jména. Kouzelná školka vychází vždy na začátku měsíce a nese v naprosto stejném duchu jako jeho televizní podoba. Děti se na stránkách časopisu setkávají se známými tvářemi. Taktéž je zde kladen důraz na to zaujmout hravou a zároveň poučnou formou. Dětská fantazie nemá meze a Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou jí starostivě opečovává a rozvijí.